video

 

 

Krajobraz Garbicza

Landschaft von  Görbitsch

 

 

Jezioro Wielkie jesienią                                                Großer See im Herbst

 

***

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Pliszką" o pow. 32 244 ha, gdzie celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i historycznych Puszczy Lubuskiej. Najcenniejszymi obiektami tego obszaru są siedliska przyrodnicze, użytki ekologiczne, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, stanowiska archeologiczne oraz obiekty kulturowe (grodziska, cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły).

 

Link do mapy chronionych obszarów.

 

***

Zmiany powstałe w latach 1984 - 2016 (źródło: Google Earth Engine Tour Editor 1984 - 2016)

 

***

Huba na śliwie                                                            Pilz am Pflaumenbaum

***

©

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Alle Rechte vorbehalten.

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!