Fahrradweg

 

Droga rowerowa nad Jeziorem Wielicko

Fahrradweg am Großen See

 

 

 

Droga rowerowa nad brzegiem jeziora.                    Fahrradweg am Seeufer.

 

 

 ***

Najpiękniejszym odcinkiem lubuskich dróg rowerowych, jest odcinek długości ok. 2 km wzdłuż brzegu Jeziora Wielicko. Dokładnie nie wiadomo  kiedy powstał ten piękny szlak prowadzący przez lasy wzdłuż polodowcowej rynny wypełnionej jeziorami. Na dawnej mapie w skali 1:25.000, tzw. "Messtischblatt", wykonanej na podstawie pomiaru z 1894  roku , wydanej w 1896 roku i posiadającej pojedyńcze naniesienia z 1909 roku wiadomo, ta  droga jest oznaczona jako "IIB Unterhaltener Fahrweg", to znaczy, że już wtedy stanowiła urządzony komunikacyjny ciag jezdny. Należy przypuszczać, że urządzenie drogi z charakterystycznym utwardzeniem nawierzchni drobnymi kamienami, pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i że powstało za sprawą rodziny von Riesselmann, która w tym czasie ufundowała dla wsi  również  wiele innych pożytecznych publicznych inwestycji. Droga jest oznaczona jako droga rowerowa na mapach turystycznych promujących powiat sulęciński. Także w wielu polskich i niemieckich przewodnikach turystycznych, można znaleźć opisy wyjątkowego piękna tej drogi. Na przykład w publikacji: Das Sternberger Land im Wandel der Zeiten - Heinz W. Linke / heinz Paschke - 1988.

 

***

Die heutige Route führt entlang einer malerischen, aber wenig bekannten Seenkette von Boczow nach Torzym.

 

***

Wycieczka rowerowa przez stulecia i Ziemię Torzymską

"W niedzielę istnieje możliwość uczestniczenia w Mszy S'więtej i / lub odwiedzenia plaży w Garbiczu. O 12:00 wyruszamy dalej rowerami, jadąc przez las i mijając pięć jezior rynnowych."

 

 

Fahrradtour durch die Jahrhunderte und das Sternberger Land

"Am Sonntag besteht die Möglichkeit einen polnischen Gottesdienst und/oder den Strand von Garbicz zu besuchen. Um 12:00 Uhr geht es weiter per Rad durch den Wald an fünf Rinnenseen entlang."Seeufer.

 

***

18.09.1998 r. Zarząd Gminy i Miasta Torzym podjął uchwałę o sprzedaży ok. 1,5 km drogi bez przetargu, na Rzecz właściciela przyległej działki, celem poprawienia jej warunków zagospodarowania i w dniu 29.09.1998 została zawarta umowa notarialna kupna sprzedaży, między właścicielem przyległej dzialki i gminą Torzym reprezentowaną przez Jarosława Koniecznego i Ryszarda Stanulewicza.

 ***

30.10.2008 r. Rada Miejska w Torzymiu w składzie: Mirosław Baranowski, Bożena Boruk, Andrzej Bugała, Zbigniew Goszczurny (nieobecny), Bogdan Kuzyk, Kazimierz Łoziński, Ryszard Markowski, Krzysztof Orchowski, Michał Poklewski-Koziell, Halina Tyliszczak, Janusz Warsiński, Urszula Wiśniewska, Zbigniew Wołoncewicz, Radosław Wójtowicz, Arkadiusz Źrałko, bez głosu przeciw i trzech głosach wstrzymujących się, uchwaliła prawo miejscowe ustalające likwidację tej drogi. Prawo to, jest od początku, tj. od wyłożenia projektu prawa do publicznego wglądu, kwestionowane przez mieszkańców Garbicza i przez Klub Przyrodników, gdyż zupełnie nie uwzględnia rzeczywistego obrazu przyrody i nie zupełnie nie uwzględnia obszaru Natura-2000. Uchwalenie prawa miejscowego bylo poprzedzone głosowaniem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu tego prawa  zgłoszonych przez mieszkańców Garbicza i przez Klub Przyrodników. Uwagi zostały odrzucone w calosci przy jednym głosie przeciw i trzech głosach wstrzymujących. Jedynym radnym, który głosował przeciwko odrzuceniu w całości uwag mieszkańców Garbicza i Klubu Przyrodników, był pan Mirosław Baranowski.

 

***

W sprawie zgodności z prawem Uchaly nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2008 roku, Wojewoda Lubuski, pani Helena Hatka stwierdziła, że gmina naruszyła obowiązujące prawo, gdyż finansowanie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez osobę prywatną narusza ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak zdaniem wojewody nie jest to  rażące naruszenie prawa.

***

 

©

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Alle Rechte vorbehalten.

Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!