video

 

 

Krajobraz Garbicza

Landschaft von  Görbitsch

 

 

Jezioro Wielkie jesienią                                                Großer See im Herbst

 

***

Garbicz leży na terenie zlikwidowanego przez sąd administracyjny unikalnego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Pliszką" o pow. 32 244 ha, gdzie celem ochrony było zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i historycznych Puszczy Lubuskiej. Najcenniejszymi obiektami tego obszaru są siedliska przyrodnicze, użytki ekologiczne, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, stanowiska archeologiczne oraz obiekty kulturowe (grodziska, cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły). Ten, kiedyś piękny krajobraz, między innymi uznany za krajobraz roku 2003 /2004 przez NFI (Międzynarodową Organizację Przyjaciół Przyrody) ulega obecnie bardzo szybkiej nieodwracalnej dewastacji. Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Pliszką" istnieje teraz jedynie wirtualnie na nieaktualnych, choć oficjalnych, stronach internetowych.

 

Link do mapy chronionych obszarów.

 

***

Huba na śliwie                                                            Pilz am Pflaumenbaum

***

W 2017 roku Wojewódzki Sąd Adminiatracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic (spr.), Sędziowie: Sędzia WSA Michał Ruszyński, Asesor WSA Jarosław Piątek, Protokolant referent stażysta Katarzyna Grycuk, wyrokiem II SA/Go 481/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku całkowicie zlikwidował Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Pliszką".

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. II SA/Go 481/17 z 24 sierpnia 2017 roku.

 

***

Krajobraz Garbicza                                                 Landschaft von Görbitsch

***

W 2006 roku Wojewoda Lubuski Janusz Gramza (SLD) Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 9, poz. 172) dla Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Pliszką" zlikwidował strefę ciszy, tj. zakaz używania łodzi z napędem spalinowym, oraz zlikwidował strefę ochronną jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powierzchni ponad 10 ha, polegająca na zakazie lokalizowania zabudowy i placów biwakowych w odległości mniejszej niż 100 metrów od brzegu jezior i zbiorników wodnych.

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku.

 

***

Jezioro Wielkie jesienią                                                Großer See im Herbst

 

***

W 1996 roku Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Pliszką" został ujęty w Rozporządzeniu Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 roku (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 12, poz. 109). Na jeziorach obowiązywała wtedy strefa ciszy, tj. zakaz używania łodzi z napędem spalinowym, oraz obowiązywała strefa ochronna jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powierzchni ponad 10 ha, polegająca na zakazie lokalizowania zabudowy i placów biwakowych w odległości mniejszej niż 100 metrów od brzegu jezior i zbiorników wodnych.

Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 roku.

 

***

©

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Alle Rechte vorbehalten.

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!