Natur

 

Przyroda Garbicza

Natur von Görbitsch
 

 

J. Wielicko, Łabędź niemy (Cygnus olor).           Großer See, Höckerschwan

 

 

Ptaki - Vogel

 

A005     Podiceps cristatus - Perkoz dwuczuby - Haubentaucher

A036     Cygnus olor - Łabędź niemy - Höckerschwan

A067     Bucephala clangula - Gągoł - Schellente

A073     Milvus migrans - Kania czarna - Schwarzmilan

A074     Milvus milvus - Kania ruda - Rotmilan

A081     Circus aeruginosus - Błotniak Stawowy - Rohrweihe

A094     Pandion haliaetus - Rybołów - Fischadler

A118     Rallus aquaticus - Wodnik - Wasserralle

A125     Fulica atra - Łyska - Blässhuhn

A127     Grus grus - żuraw zwyczajny - Kranich

A215     Bubo bubo - Puchacz - Uhu

A229    Alcedo atthis - Zimorodek - Eisvogel

A236    Dryocopus martius - Dzięcioł czarny - Schwarzspecht

 

Accipiter gentilis - Gołębiarz - Habicht

Accipiter nisus - Krogulec - Sperber

Acrocephalus arundinaceus - Trzciniak zwyczajny - Drosselrohrsänger

Acrocephalus palustris - Łozówka - Sumpfrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus - Trzcinniaczek - Teichrohrsänger

Aegithalos caudatus - Raniuszek - Schwanzmeise

Anas platyrhynchos - Kaczka krzyżówka - Stockente

Buteo buteo - Myszołów - Mäusebussard

Carduelis chloris - Dzwoniec zwyczajny - Grünfing

Cyanistes caeruleus - Sikora modra - Blaumeise

Cuculus canorus - Kukułka - Kuckuck

Dendrocpos major - Dzięcioł duży - Buntspecht

Erithacus rubecula - Rudzik zwyczajny - Rotkehlchen

Falco tinnunculus - Pustułka - Turmfalke

Fringilla coelebs - Zięba - Buchfink

Garrulus glandarius - Sójka - Eichelhäher

Haliaeetus albicilla - Bielik - Seeadler

Jynx torquilla  - Krętogłów zwyczajny  - Wendehals

Luscinia megarhynchos - Słowik rdzawy - Nachtigall

Motacilla alba - Pliszka siwa - Bachstelze

Muscicapa striata - Muchołówka szara - Grauschnäpper

Oriolus Oriolus - Wilga - Pirol

Parus major - Bogatka - Kohlmeise

Phalacrocorax carbo - Kormoran czarny - Kormoran

Picus viridis - Dzięcioł zielony - Grünspecht

Poecile palustris - Sikora uboga - Sumpfmeise

Serinus serinus - Kulczyk zwyczajny - Girlitz

Sitta europaea - Kowalik - Kleiber

Stumus vulgaris - Szpak zwyczajny - Star

Sylvia bornin - Gajówka - Gartengrasmücke

Tringa ochropus - Brodziec samotny - Waldwasserläufer

Turdus Merula - Kos - Amsel

Turdus melos - Drozd Śpiewak - Singdrossel

Upupa epops - Dudek - Widehopf

Vanellus vanellus - Czajka zwyczajna - Kiebitz

 

***

Ssaki - Säugetiere

 

 

1352 Canis lupus - Wilk - Wolf

1355    Lutra lutra - Wydra - Fischotter

Gams - Sarna Europejska - Reh

Cervus elaphus - Jeleń Europejski - Rothirsch

Erinaceus europaeus - Jeż Europejski - Braunbrustigel

Martens foina - Kuna domowa - Steinmarder

Martens martens - Kuna leśna - Baummarder

Meles meles - Borsuk - Dachs

Mustela erminea - Gronostaj - Hermelin

Mustela nivalis - Łasica - Mauswiesel

Nyctereutes procyonoides - Jenot - Marderhund

Sus scrofa - Dzik - Wildschwein
 


***

 

Nad Jeziorem Wielicko - żaba trawna (Rana temporaria).            Grasfrosch

 

Plazy i Gady - Amphibien und Reptilien

 

1166    Triturus cristatus - Traszka grzebieniasta - Nördliche Kammmoloch

Blindschleiche - Padalec zwyczajny - Blindschleiche

Coronella austriaca - Gniewosz plamisty Schlingnatter

Lacerta agilis - Jaszczurka zwinka - Zauneidechse

Natrix Natrix - Zaskroniec zwyczajny - Ringelnatter

Rana temporaria - żaba trawna  - Grasfrosch

Vipera berus - żmija zygzakowata Kreutzotter

Zootoca vivipara - Jaszczurka żyworodna - Waldeidechse

 

***


Jezioro Wielicko, Ukleja (Alburnus alburnus).                    Großer See, Uklei

 

 

Ryby - Fische

 

1149    Cobitis Taenia - Koza - Steinbeißer

Abramis brama - Leszcz - Brachse

Alburnus alburnus - Ukleja - Uklei

Anguilla anguilla - Węgorz Europejski - Europäischer aal

Coregonus albula - Sielawa - Kleine Maräne

Coregonus lavaretus - Sieja - Felchen

Cyprinus Carpio - Karp - Karpfen

Esox lucius - Szczupak - Hecht

Perca fluviatilis - Okoń - Flussbarsch

Rutilus Rutilus - Płoć - Rotauge

Scardinius erythrophthalmus - Wzdręga - Rotfeder

Silurus glanis - Sum Europejski - Europäischer Wels

Tinca Tinca - Lin - Schleie

Coregonus albula - Sielawa - Kleine Maräne

 

***

Baldurek pręgowany  (Leptura quadrifasciata)         Vierbindige Schmalbock

 

Jelonek Rogacz samica (Lucanus cervus).                  Hirschkäfer Weibchen

 

Jelonek Rogacz samiec (Lucanus cervus).                 Hirschkäfer Männchen

 

Rusałka pawik (Aglais io).                                                      Tagpfauenauge

 

Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae).                                          Kleiner fuchs

 

Dostojka malinowiec (Argynnis paphia).                                    Kaisermantel

 

Niestrzęp Głogowiec (Aporia crataegi).                                  Baum-Weißling

 

Bielinek rzepnik (Pieris rapae) - szkodnik    Kleiner Kohlweißling - Schädling

 

Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) - szkodnik Zitronenfalter - Schädling

 

Przestrojnik Trawnik (Aphantopus hiperantus)                 Brauner Waldvogel

 

Fruczak Gołąbek (Macroglossum stellatarum)              Taubenschwänzchen

 

Lecicha pospolita samiec ( Grosser Blaupfeil)                      Grosser Blaufeil

 

Szablak krwisty samiec (Sympetrum sanguineum)         Blutrote Heidelibelle

 

Pióronóg zwykły samiec (Platycnemis pennipes)               Blaue Federlibelle

 

Tygrzyk paskowany samica ( Argiope bruennichi )                 Wespenspinne

 

Krzyzak Ogrodowy samica ( Araneus diadematus )                   Gartenkreuz

 

Pomrów Wielki  (Limax maximus) - pożyteczny        Tigerschnegel - nützlich

 

Bezkręgowce - Wirbellose

 

1042    Leucorrhinia pectoralis - Zalotka większą - Große Moosjungfer

1083    Lucanus cervus - Jelonek rogacz - Hirschkäfer

1084    Osmoderma eremita - Pachnica dębowa - Eremit

Aglais io  - Rusałka Pawik  - Tagpfauenauge

Aglais urticae  - Rusałka Pokrzywnik  - Kleiner Fuchs

Aphantopus hiperantus  - Przestrojnik trawnik  - Brauner Waldvogel

Aporia crataegi  - Niestrzęp głogowiec  - Baum-Weißling

Araneus diadematus -  Krzyzak ogrodowy  - Grtenkreuzspinne

Araneus quadratus -  Krzyzak łąkowy  - Vierfleckkreutzspinne

Argiope bruennichi  -  Tygrzyk paskowany  - Wespenspinne

Argynnis paphia - Dostojka malinowiec - Kaisermantel

Chalcophora mariana - Miedziak sosnowiec - Marienprachtkäfer

Gonepteryx rhamni - Latolistek cytrynek - Zitronenfalter

Grosser Blaupfeil  - Lecicha pospolita  - Grosser Blaufeil

Iphiclides padalirius  - Paź żeglarz  - Segelfalter

Leptura quadrifasciata   Baldurek pręgowany  - Vierbindige Schmalbock

Limax maximus  - Pomrów wielki - Tigerschnegel

Pieris rapae - Bielinek rzepnik - Kleiner Kohlweißling

Platycnemis pennipes - Pióronóg zwykły - Blaue Federlibelle

Prionus coriarius - Dyląż grabarz - Sägebock (Käfer)

Macroglossum stellatarum - Fruczak gołąbek  - Taubenschweänzchen

Nymphalis antiopa  - Rusałka żałobnik  - Trauermantel

Sympetrum sanguineum  - Szablak krwisty  - Blutrote Heidelibelle

Thetidia smaragdaria  -  Miernik szmaragdziak  - Smaragdspanner

 

***

Niemieckie i polskie nazwy garbickich jezior

Deutsche- und polnische Namen der görbitschen Seen

 

1. Krummer See - Jezioro  Kręcko ,  (Krzywe,  Wielkie, Garbackie)

2. Großer See - Jezioro  Wielicko (Garbicz, Wielkie, Głębokie)

3. Pinnow-See - Jezioro Pniewy (Zygmuntowskie)

4. Karschen-See - Jezioro  Karsienko  (Ciemne, Karasienko)

5. Wilken-See - Jezioro  Wilcze (Jasne,  Zygmuntowskie)

6. Seechen-See - Jezioro Dzikie  (NidnoJeziorko)

 

***

©

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Alle Rechte vorbehalten.

Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!